Z życia MKSL

CZŁOWIEK Z PASJĄ

W dniu 13 kwietnia w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się spotkanie z naszym kolegą i przyjacielem, dowódcą gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, kmdr pil Andrzejem Szczotką. Usłyszeliśmy jego historię lotniczą od szybowców poprzez Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, służbę w 34pułku lotnictwa myśliwskiego i 1 dywizjonie lotniczym, jako pilota samolotów myśliwskich a następnie pilota śmigłowców i samolotówCzytaj więcej

Z życia MKSL

Comiesięczne spotkanie oficerów MKSL

Jak zawsze w druga niedzielę każdego miesiąca, członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w Klubie Marynarki Wojennej „RIWIERA” w Gdyni. Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za liczne przybycie. Na początku odegrano „Marsz lotników”, a po tym miłym akcencie, starym zwyczajem prezes rozpoczął zebranie od złożenia życzeń naszym dostojnym jubilatom,Czytaj więcej

Z życia MKSL

Kongres Nadzwyczajny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W dniu 6 kwietnia 2024 roku odbył się w Warszawie po 6 latach Nadzwyczajny Kongres Federacji. Rozliczono lata działalności, udzielono absolutorium władzom Federacji i określono plany na dalsze lata. Ministra Obrony Narodowej ds współpracy z rezerwistami reprezentował gen. Edward Gruszka. Nastąpiła odwilż po zmianie Ministra wobec czego spodziewamy się dobrego podejścia do spraw wykorzystanie rezerwistów w strukturach MON i NATO.Czytaj więcej

Z życia MKSL

Kwietniowi jubilaci MKSL

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach:  kmdr por. dypl. pil. w st. spocz. Józef Litwin, kpt. mar. pil. rez. Artur Jakubaszek, kpt.  pil. w st. spocz. Wiesław Rozenbargier, kmdr ppor. pil. w st. spocz. Włodzimierz W. Woźniak i Krzysztof Kirschenstein  obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania wCzytaj więcej

Z życia MKSL

Pamięci Lotników Morskich

“A jeśli z nas, ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak…” W niedzielę 17 marca, przy zdecydowanie ” wiosenno morskiej” pogodzie uczciliśmy pamięć kolegów, którzy oddali życie służąc w lotnictwie morskim. Główne uroczystości odbyły się w Parafii Wojskowej Marynarki Wojennej oraz na Cmentarzu Marynarki Wojennej. W uroczystościach udział wzięli;  dowódca Gdyńskiej Brygady LM MW, dowódcy baz,Czytaj więcej

Z życia MKSL

Comiesięczne spotkanie oficerów MKSL

10 marca 2024 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Każde nasze spotkanie jest założonym celem wzmacniania więzi międzypokoleniowej i zacieśnieniem kontaktów ze środowiskiem lotniczo-morskim. Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziśCzytaj więcej

Z życia MKSL

W tym miesiącu nasi członkowie w osobach: płk pil. w st. spocz. Zofia Andrychowska, kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias, kmdr por. dypl.  pil. w st. spocz. Włodzimierz Sztark, kmdr pil. rez. Jarosław Andrychowski, ppłk nawig. w st. spocz. Krzysztof Wacławski oraz Pani Krystyna Golańska obchodzą urodziny. Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności.Czytaj więcej

Z życia MKSL

Lutowe spotkanie kolegów Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oddział w Gdyni

Jak zawsze w druga niedzielę lutego, członkowie naszego stowarzyszenia spotkali się w Klubie Marynarki Wojennej „RIWIERA” w Gdyni. Na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za przybycie. I już na rozpoczęciu wspomniał zmarłego śp. klubowego naszego kolegę i kapitana instruktora spadochronowego Wiesława Kapturowicza. który odmeldował się do „Niebieskiej Eskadry”. BłękitnegoCzytaj więcej