Ostatnie w tym roku spotkanie klubowiczów MKSL oddział w Gdyni

W DNIU 8 GRUDNIA ODBYŁO SIĘ NASZE COMIESIĘCZNE SPOTKANIE MKSL W KLUBIE MW RIWIERA W GDYNI. UCZESTNICZYLI W NIM TAKŻE NASI ZAPROSZENI GOŚCIE, GEN. BRONI PIL. JERZY GOTOWAŁA ORAZ GEN. BRYG. PIL. ROMAN HARMOZA. PRZYJECHALI DO NAS W CELU ZACHĘCENIA PRZYGOTOWANIA DANYCH DO 2-GIEJ CZĘŚCI PUBLIKACJI KSIĘGI PILOTÓW POLSKICH – OKRESU POWOJENNEGO. PONIEWAŻ W NASZYCH SZEREGACH MAMY TAKICH ZASŁUŻONYCH LOTNIKÓW, Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI, PRZYGOTUJEMY ICH ŻYCIORYSY I DOKONANIA DO W/W PUBLIKACJI.

NASI GOŚCI PODPISYWALI KOLEGOM SWOJE KSIĄŻKI ORAZ CHWALILI NASZ ODDZIAŁ, A TAKŻE ZACHĘCALI DO DALSZEJ OWOCNEJ PRACY. WSZYSTKIM OBECNYM I NIEOBECNYM PRZEKAZALI ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE. WSPOMINALIŚMY TAKŻE NASZYCH KOLEGÓW, KTÓRZY ODESZLI DO NIEBIESKIE ESKADRY.
KOL. TADEUSZA JAKUBOWICZA, KOL. EUGENIUSZA POLITOWSKIEGO Z ODDZIAŁU MODLIŃSKIEGO, KOL. TOMASZA MADEJA. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
NA SPOTKANIU RZECZ JASNA NIE  MOGLIŚMY ZAPOMNIEĆ O NASZYCH JUBILATACH, KTÓRYM WSZYSCY ŻYCZYMY WIELE WIELE ZDROWIA.

NASZ PLAN DZIAŁANIA NA NOWY 2020 ROK NABIERA REALNYCH KSZTAŁTÓW, A TO ROK WAŻNY ZE WZGLĘDU NA 100 – LECIE LOTNICTWA MORSKIEGO.
WSZYSTKICH CHĘTNYCH KOLEGÓW WRAZ  Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE OPŁATKOWE W DNIU 19 GRUDNIA W KLUBIE GARNIZONOWYM NA BABIE DOŁACH.

Z LOTNICZYM POZDROWIENIEM!