Ostatnie pożegnanie

Z ogromną przykrością przekazuję spóźnioną informację, że w dniu 1 września 2017 roku odszedł od nas, wieloletni członek MKSL – kmdr por. w st. spoczynku Albin Jodko. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu MW Gdynia-Oksywie z udziałem rodziny zmarłego oraz przyjaciół i kolegów z którymi służył.

Urodzony 1 czerwca 1933 roku w m. Iwie na Wileńszczyźnie. W 1946 roku w ramach repatriacji osiadł z rodziną w Sulęcinie w woj. lubuskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zawodowej podjął pracę w zakładach metalurgicznych w Nowej Soli. Powołany do odbycia służby wojskowej w 1952 roku, rozpoczynając naukę w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. Ukończył ją w stopniu podporucznika i został skierowany do jednostki lotnictwa morskiego w Babich Dołach. W 1956 roku oddelegowano Go do jednostki lotniczej w Siemirowicach gdzie pełnił służbę technika klucza, a następnie dowódcy klucza i eskadry technicznej. W 1964 roku zdał egzamin maturalny. W latach 1966-1967 uczestniczył w kursie Doskonalenia Oficerów Służby Inżynieryjno-Lotniczej w Oleśnicy.
W 1968 roku dowodzona przez niego eskadra zajęła I miejsce w Lotnictwie MW. W następnym roku przeniesiony został do jednostki lotniczej na Babie Doły, gdzie pełnił obowiązki szefa Zaopatrzenia Lotniczego. W 1976 roku awansowany do stopnia komandora podporucznika. W 1983 roku przeszedł w stan spoczynku z uwagi na otrzymanie grupy inwalidzkiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, złotym i srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz innymi medalami wojskowymi.

Rodzinie Zmarłego cały zarząd MKSL oraz koledzy klubowicze, składają wyrazy współczucia.

                                                                                Cześć Jego Pamięci