Październikowe spotkanie MKSL w Gdyni

13 października 2019 roku o godz. 11.00 jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” spotkali się członkowie Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa RP oddział w Gdyni. Tradycyjnie na początku zebrania prezes MKSL – kmdr dypl. pil. rez. Paweł Padias podziękował wszystkim obecnym dziś członkom za przybycie. Następnym punktem było złożenie obecnym na zebraniu jubilatom życzeń urodzinowych – płk pil. w st. spocz. Jan Głodek, płk pil. w st. spocz. Aleksy Antoniewicz, ppłk pil. w st. spocz. Ignacy Utkiewicz (spóźnione w wyniku absencji samego jubilata), oraz st. chor. szt. nawig. rez. Krzysztofowi Maj.

Wszystkim wymienionym jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, satysfakcji i osobistej pomyślności. Ponadto życzymy pozostawania w dobrym zdrowiu i kondycji, a także wytrwałości w realizacji osobistych i klubowych planów oraz spełnienia wszystkich marzeń, by krąg indywidualnych osiągnięć i sukcesów poszerzał się, a kolejne etapy życia przyniosły wam poczucie zadowolenia i otwierały drzwi na jeszcze wiele ciekawych przeżyć.

Po tej wzruszającej chwili dla obecnych jubilatów, nastąpiła dalsza część spotkania, na której to omówione zostały najbliższe plany stowarzyszenia, w których nasz klub będzie uczestniczył, a o których będę informował na bieżąco na naszej stronie. Prezes wraz z naszym sekretarzem Włodzimierzem Borkiem przypomnieli zgromadzonym członkom o naszej wizycie, która miała miejsce 27 września 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia, poświęconym jego jubileuszowi 30-lecia. Mogliśmy się poszczycić znamienitymi wyróżnieniami dla naszych członków. I tak zgodnie z Uchwałą ZG SSLW RP nr 21/2019 z dn. 27.09.2019 roku Pani płk pil. Zofia Andrychowska oraz płk pil. Aleksy Antoniewicz zostali wpisani do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia za Ich wybitne zasługi dla lotnictwa wojskowego oraz na rzecz rozwijania i umacniania Stowarzyszeń Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Nadaniem Złotej Odznaki Stowarzyszenia – ppłk pil. Jan Olszewski.

Statuetką Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” – kmdr por. dypl. pil. Paweł Padias.

Księgą Lotników – ppłk Janusz Kulig, ppłk nawig. Krzysztof Wacławski i kpt. nawig. Jan Gronda.

Medalem Wdzięczności – kmdr por. pil. Kazimierz Witkowski i podch. inż. Włodzimierz Borek.

Medalem XXX – lecia i monografią Stowarzyszenia – wszystkich delegatów z oddziałów, uczestników konferencji i uroczystości XXX – lecia Stowarzyszenia.

Dziś do naszego klubu zawitał Pan kmdr nawig. rez. Wojciech Rączka, który zgłosił chęć przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Na koniec warto jeszcze odnotować bardzo ciekawy fakt, iż nasz wieloletni członek – kmdr dr Mariusz Konarski w dniu 4 października 2019 został uhonorowany za swoją działalność na rzecz budowania świadomości morskiej. Uroczystość odbyła się w gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej podczas inauguracji nowego roku akademickiego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Z tej okazji byli wyróżnieni pracownicy i współpracownicy czasopisma „Morze, Statki i Okręty”.

Po raz kolejny dzisiejsze spotkanie znowu przeciągnęło się do późnych godzin popołudniowych, na co wpływ miała, niewątpliwie od samego początku ciekawa i unikatowa atmosfera spotkania, jaką przygotował prezes i zarząd MKSL z uwieńczeniem Ich na kartach aparatów fotograficznych naszych zacnych jubilatów w gronie klubowych kolegów.