MKSL na uroczystości z okazji 30 LAT LOTNICZYCH SENIORÓW – JUBILEUSZOWE ZEBRANIE DELEGATÓW

Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy” powiedział  30 lat temu założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik  Tadeusz Myśko. Dzisiaj jest w Polsce siedemnaście oddziałów stowarzyszenia liczącego ponad tysiąc dwustu  członków, którzy onegdaj pełnili służbę w wojskowym lotnictwie. 120 z nich spotkało się 27 września w Ośrodku  Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia poświęconym jego jubileuszowi 30-lecia.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością dostojni goście: dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego p. gen, bryg. pil. Ireneusz Nowak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego p. płk Grzegorz Konopko,Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego p. Wojciech Jankowiak, dyr. gabinetu Wojewody Wielkopolskiego p. Michał Dembiński, Przewodniczący Rady Miasta Poznania p. Grzegorz Ganowicz, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego p. Antoni Kalisz,  były dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych p. płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Honorowi Członkowie Stowarzyszenia p. Kazimierz Bałęczny i Jerzy Domicz.

Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, w oparciu o audio – wizualną prezentację, przypomniał sztandarowe przedsięwzięcia stowarzyszenia. Były nimi obchody – z udziałem młodzieży szkolnej – rocznic katastrofy pod Cierlickiem, w której zginęli kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura. Wiąże się z tym fakt, że w 80.  rocznicę ich śmierci, Stowarzyszenie ufundowało „Dzwon Bohaterskich Lotników”.  Zbudowano też pomniki „Polskim Lotnikom” na poznańskim cmentarzu w Miłostowie i „Chwała Lotnikom Polskim” na wojskowych Powązkach w Warszawie. To materialne fakty. Ale równie ważne są takie, jak organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursów z wiedzy lotniczej. Patronatem objęto wiele szkół dla których organizowano wycieczki historycznego muzeum czy na lotniska. Stowarzyszenie ufundowało sztandar dla poznańskiego Gimnazjum im. Lotnictwa Polskiego. Inna forma działania to współorganizowanie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim Urzędem Miasta Poznania i 2 Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego seminariów i konferencji naukowo – historycznych na temat lotnictwa.

Generał Macioła zaprezentował też wiele przykładów współpracy Zarządu Głównego i terenowych oddziałów z organizacjami pozarządowymi, administracyjnymi i samorządowymi. Efektywne są też kontakty z organizacjami kombatanckimi oraz  lotniczymi w kraju  i za jego granicami. Jubileuszowym uroczystościom, prezentacjom dokonań, wyróżnieniom członków Stowarzyszenia towarzyszyła konferencja  naukowo – historyczna pod nazwą „Zaczęło się w Poznaniu”. Ciekawy referat z prezentacją multimedialną na temat wpływu  zdobycia Ławicy w roku 1919 na rozwój lotnictwa polskiego wygłosił prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.

Wieczorne spotkanie lotniczych pokoleń było sympatycznym, sentymentalnym wspomnieniowym zakończeniem jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia. Refleksjom z jubileuszu służyć też będzie wydana z tej okazji monografia „30 lat Stowarzyszenia

Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 1989-2019”.