W poszukaniu otwartego serca… część 3 ostatnia

Całkowity dochód był przeznaczany na cele charytatywne ,szczególnie na budowę Hospicjum Stacjonarnego i Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. Również na akcję „Syberia –Kazachstan”,której inicjatorką założenia była Danuta wraz z Wiesławem i Jerzym Więckowskim w 2002 roku. Zanim powołaliśmy Akcję Syberia-Kazachstan najpierw zwróciliśmy się do Rady Miasta Gdyni z prośbą o przyjęcie dwóch polskich rodzin z Syberii i Kazachstanu zobowiązując się ,do wyposażenia ich te we wszystko, co potrzebne jest do rozpoczęcia nowego życia ,a więc w meble ,sprzęt gospodarstwa domowego ,odzież za wyjątkiem mieszkań i dostępu do nauki i pracy. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę,że może przyjąć dwie rodziny- jedną w d – 8-miosobową , a drugą rok później- 4-ro osobową.. Akcja powiodła się –rodziny mieszkają w Gdyni i mają się dobrze, dorośli pracują, a młodzież się uczy… Nie było nam łatwo przeprowadzić tę akcję. Nie wszyscy Polacy -emigracji podeszli z entuzjazmem, „Nie ma się jednak co dziwić, bo duża część była działaczami Towarzystwa Kulturalnego Polonia, w Malmo -powołanego w 1953 roku dekretem Bieruta, którego celem była inwigilacja emigracji niepodległościowej i kościoła polskiego. Finansowana była oczywiście przez PRL,a członkowie korzystali z przywilejów i różnego rodzaju profitów. W 2007 roku byliśmy współorganizatorami odsłonięcia Pomnika Wdzięczności Narodu Polskiego dla Społeczeństwa Szwedzkiego za pomoc Polakom w Stanie Wojennym „ „Polen tackar sinna svenska vanner” Głównym inicjatorem był Konsul Generalny. Gerard Pokruszyński. Pomnik odsłoniła 13 czerwca 2007 roku ówczesna Minister Spraw Zagranicznych pani Anna Fotyga z Niklasem Holm w towarzystwie Ambasadora RP w Królestwie Szwecji – Michała Czyża i Konsula Gerarda Pokruszyńskiego w otoczeniu członków Komitetu Solidarności z okresu Stanu Wojennego oraz przedstawicieli Emigracji Niepodległościowej, którzy nieśli pomoc Strukturom Podziemnym Solidarności i Opozycji Demokratycznej. Pomnik został usytuowany przy głównym wejściu do Konsulatu. W związku z likwidacją Konsulatu w Malmo w 2013 roku zapadła decyzja zabrania Pomnika do magazynów MSZ w Warszawie. Przeciwko tej decyzji, zdecydowanie wystąpiliśmy, uważając,że raz odsłonięty Pomnik Wdzięczności,nie może być usunięty ze Szwecji. Za zgodą Konsula Bartosza Grodeckiego rozpoczęliśmy starania u Władz Miasta Malmo o znalezienie nowego ,godnego miejsca, gdzie można by go umieścić. W czasie czekania na taką decyzję ,załatwiliśmy zgodę, aby Pomnik został przechowany w magazynie Wydziału Kultury w Malmo. Zanim Wiesław z ekipą Szwedów przyjechał ,aby rozebrać pomnik i przewieź go do magazynu komunalnego, robotnicy polscy pomagający przy likwidacji konsulatu, sami próbowali go rozebrać metodą młota. Rozbili postument z czarnego marmuru, który sprowadził z Włoch Konsul Gerard Pokruszyński i powstał problem dla nas ,kto ma zapłacić za nowy? Miejsce już otrzymaliśmy od Władz Miasta Malmo i Wydziału Kultury na skraju Slotts Parku , obok Malmo, Muzeum. a więc rzeczywiście godne, gdyż przechodzi tamtędy mnóstwo turystów i mieszkańców. Dostaliśmy zapytanie z Wydziału Kultury ,kto pokryje koszty postumentu i ustawieniu na wyznaczonym miejscu. Koszty wyliczono na 100 tys. skr. Ambasador Wiesław Zarka oświadczył nam ,że nie może 9 sfinansować, tym bardziej my nie mogliśmy wyłożyć tej kwoty, ani ze Związku ,ani własnych pieniędzy. W końcu udało się nam wyprosić i przekonać Szefa Wydziału Kultury Elizabeth Lundgen i Jej zastępczynię Annę Berkstrom, że jedynym sponsorem jakiego widzimy, są Władze Miasta Malmo, z którymi tylko One mogą załatwić tę sprawę. No i załatwiły i koszty całej tej operacji pokryły Władze Miasta Malmo. Ponowne odsłonięcie Pomnika Wdzięczności zorganizowaliśmy na dzień 29 maja 2015 roku W uroczystości wzięli udział Ambasador RP W.Tarka Konsul Barbara Sośnicka,Władze Miasta Malmo reprezentowane przez Mera Kenta Andersson, vice Prezydenta Pera Tryding, sekretarza Miasta Malmo Siva Gyllix. szefową Wydziału Kultury Elizabeth Lundgren – .sekretarz Wydziału Anna Bergstram, Anders Reisnert –architet –dyrektor Malmo Museeum. Antonio Pasquini –artysta. autor i wykonawca pomnika., Niklas Holm, który organizował transporty pomocy dla Polski w Stanie Wojennym, Marek Małachowski –Prezes Związku Wolnych Polaków w Helsingborgu i członek Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji i założyciele Komitetu Solidarności z Polską w Stanie Wojennym z Lund, Malmo i Landskorony. Na zaproszenie organizatorów przybyła 16-osobowa delegacja gości z Polski na czele z członkami Związku Piłsudczyków RP. Przybyła młodzież, dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni ze sztandarem, oraz Przewodnicząca Komitetu Solidarności Trójmiasta Joanna Grzesińska ze sztandarem. Uczestniczyła też Przewodnicząca Rodziny Katyńskiej prof.dr Barbara Pytko, która po mowie okolicznościowej w uznaniu za całokształt działalności wręczyła nam Medale Pamiątkowe Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej – w dowód szacunku i podziękowania za nieocenioną pracę szerzenia kultury polskiej na emigracji, działalność charytatywną i patriotyczną. Odsłonięcia Pomnika dokonał Ambasador Tarka ,Mer Miasta kent Andersson i Wiesław Kapergren-Kapturowicz. a poświęcił ks .z Gdyni Adam Cholcha . Podsumowując naszą działalność , zdajemy sobie sprawę ,że jest to przydługie, ale czy to można w kilku słowach zmieścić 43 lata..? Napisać o jednym ,a pominąć drugie, czy inne zagadnienie równie ważne w całym kontekście działalności. Zastanawiamy się ,czy udało nam się zrealizować wszystkie plany i zamierzenia ? Przypominamy sobie jedno z mądrych powiedzeń naszego filozofa , światowej sławy Leszka Kołakowskiego :” Jeszcze nikomu podczas ziemskiego życia nie udało się zrealizować wszystkich planów” …i to nas pociesza. Danuta i Wiesław Kapergren-Kapturowicz Malmo dnia 30.01.2017