WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP

W dniach 24-26 czerwca 2022 roku w Dęblinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
W zebraniu uczestniczyli nasi członkowie w składzie: Prezes MKSL kmdr dypl.pil. Paweł Padias, Z-ca prezesa Kpt.nawig.inż. Jan Gronda oraz sekretarz inż. Włodzimierz Borek.
Zebranie odbyło się w pięknych salach Muzeum Sił Powietrzych z udziałem Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen.bryg.pil.dr. Krzysztofa Cura oraz wielu znakomitych gości.
Prezes SSLW RP gen.dyw.pil. Franciszek Macioła przedstawił osiągnięcia oddziałów stowarzyszenia za okres ostatnich czterech lat, w tym naszego Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Sprawozdanie przedstawiła również komisja rewizyjna SSLW RP. Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna uzyskała absolutorium za swoją działalność. Nasz MKSL został dobrze oceniony jako Oddział Stowarzyszenia.Nasi członkowie zostali wyróżnieni:
1. ppłk nawig. Krzysztof Wacławski – Medal XXX lecia Stowarzyszenia
2. kmdr pil. Bolesław Serafin – wpis do Księgi Honorowej Stowarzyszenia
3. Inż Włodzimierz Borek – Złota Odznaka SSLW
4. kpt. nawig. Jan Gronda – Medal Chwała Lotnikom Polskim
5. kpt. pil. Artur Jakubaszek – Statuetka Viktoria
6. kmdr ppor. pil. Julian Staniewski – Medal chwała Lotnikom Polskim
7. kmdr Andrzej Jaworski – Księga Lotników Polskich 1918-2018
8. ppłk pil. Zenon Niedzielski Księga Lotników Polskich 1918-2021
MKSL uhonorował Prezesa ZG SSLW RP gen.dyw.pil. Franciszka Maciołę oraz Sekretarza Stowarzyszenia płk.dypl.pil. Zenona Zgołę symbolicznymi plakietami z emblematami Morskiego Klubu Senorów Lotnictwa. Uhonorowani zostali także płk.dypl. Jerzy Socha oraz płk Kazimierz Szkołut Medalami 60cio lecia MKSL. Za dobra współpracę z naszym klubem uhonorowaliśmy upominkami, Medalami 60cio lecia MKSL Oddział Pilski i Bialsko – Podlaski. W wyborach jawnych wybraliśmy nowego Prezesa Stowarzyszenia, został nim znawca lotnictwa, człowiek zaangażowany w jego tworzenie i kontynuowanie tradycji lotniczych gen.bryg. Stefan Czmur. Gen.dyw.pil. Franciszek Macioła został Prezesem Honorowym. Panu Gen. Franciszkowi Maciole dziękujemy za lata owocnej pracy i integrację środowisk lotniczych a Panu gen. Stefanowi Czmurowi życzymy oby nasze środowisko lotnicze rozwijało się i było nadal dobrze postrzegane przez MON i społeczeństwo. Po obradach delegaci złożyli wiązankę pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orlat. Wieczory spędzaliśmy na spotkaniach towarzyskich w kawiarence Piekiełko wspominając dawne lata i snując plany na przyszłość. Wracając ze zjazdu odwiedziliśmy dowódcę 34 pułku lotnictwa myśliwskiego Pana płk.dypl.pil. Mariana Gniadego w Nałęczowie, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci i podczas krótkiego pobytu słuchaliśmy wspomnień z lat dowodzenia 34plm. Panu pułkownikowi oraz małżonce życzymy długich, szczęśliwych lat w dobrym zdrowiu.
Wszystkim kolegom SSLW RP życzymy pomyślności i spotkania za cztery lata.