Błękitnego Nieba dla kmdr pil. Wiesława Cupera

W dniu 24 kwietnia 2023 roku odszedł do Niebieskiej Eskadry nasz kolega, Lotnik Morski,Komandor pilot Wiesław Cuper

Urodził się 21 lutego 1959 r. w Ustce. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, podjął studia w Wyższej Oficerskiej szkole Lotniczej w Dęblinie. Szkolenie praktyczne odbył na śmigłowcach SM-1 i Mi-2. Promowany 29 listopada 1983 r. na podporucznika. Służbę rozpoczął w 16 Pułku Lotnictwa Specjalnego MW w Darłowie. Ambitny, wzorowo wykonujący zadania w powietrzu i akcjach ratownictwa morskiego, awansował kolejno na dowódcę załogi i dowódcę klucza lotniczego. Po uzyskaniu drugiej a następnie pierwszej klasy pilota wojskowego stał się jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w 7 Pułku Lotnictwa Specjalnego. Brał udział w wielu akcjach ratowniczych m.in. w akcji poszukiwania rozbitków po katastrofie promu Jan Heweliusz. Po rozformowaniu 7 pułku, latał w 40 Eskadrze Zwalczania Okrętów Podwodnych a od 1 stycznia 2003 r. był pierwszym dowódcą 29 Eskadry Lotniczej MW. Od roku 2005 służył w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego jako starszy specjalista w Oddziale Planowania Operacyjnego i Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Komponentu Sił Powietrznych w Europie Północnej w Ramstein. W ramach tej misji w roku 2006 został skierowany do służby w Islamskiej Republice Afganistanu w charakterze specjalisty-koordynatora lotnictwa śmigłowcowego dowództwa ISAF. Po powrocie do kraju, w roku 2008 został szefem szkolenia w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej, umiejętnie wprowadzając do programu zdobyte dotychczas doświadczenia w szkoleniu pilotów brygady. Wyrazem uznania dla jego dotychczasowych dokonań było powierzenie, w dniu 1 stycznia 2011 r. obowiązków dowódcy 43 Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babie Doły. 30 września 2016 r., w poczuciu spełnienia swojego obowiązku wobec Ojczyzny, zakończył zawodową służbę w lotnictwie wojskowym.

Pilot klasy mistrzowskiej z nalotem ponad 2400 godzin, na SM-1, Mi-2, Mi-14 i W-3. Pilot doświadczalny I klasy.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal za Ofiarność i Odwagę, Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, Gwiazda Afganistanu, Złoty Medal Sił Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Błękitnego Nieba Panie komandorze.