MKSL na zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku.

Dzień 19 czerwca br. był dniem zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w polskich szkołach. Dzień ten był również dniem zakończenia działalności gimnazjów.

Przez wiele lat Morski Klub Seniorów Lotnictwa będący Gdyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP ma kontakt z Publicznym Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. W uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyła delegacja naszego Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w osobach; Aleksego Antoniewicza – Honorowego Prezesa, Pawła Padiasa – Prezesa , Krzysztofa Wacławskiego oraz Włodzimierza Borka – sekretarza. Uczestniczyła również udział delegacja Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w Babich Dołach w składzie; prezes Koła nr 21 kmdr por. BL Edward Golis, kmdr por. rez. dr Marek Sikorski, kpt. mar. BL Ryszard Lorczyński oraz pani Marianna Jargut. Tradycyjnie najlepszemu absolwentowi Gimnazjum z historii wręczyliśmy pamiątkową plakietkę. W tym roku najlepszym absolwentem z historii został Kewin Lessnau. W uroczystości zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego miało miejsce też przekazanie Sztandaru Gimnazjum oraz wszelkich nagromadzonych przez lata pamiątek do Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku pod opiekę kustosza pana Ireneusza Makowskiego. Na koniec uroczystości obie delegacje złożyły wszystkim uczniom Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej, a także całemu gronu pedagogicznemu zdrowych, szczęśliwych, spokojnych i słonecznych wakacji.